S�upca - Liceum Og�lnokszta�c�ce im. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego Og�lnopolski Ranking Lice�w Tarcza LO w S�upcy

Dokumenty


Szkolne plany nauczania (siatki godzin)
Lata Klasy
2011-2014inf, mat, fizchem, biobio, geoj.obcy, j.pol, histj.obcy, hist, wos
2012-2015inf, mat, fizchem, biobio, geoj.obcy, j.pol, histj.obcy, hist, wos
2013-2016inf, mat, fiz | mat, fiz chem, bio geo, hist, wosj.obcy, j.pol, histj.obcy, mat, geo
Przedmiotowe Systemy Oceniania:
Jzyk angielski Fizyka Matematyka Przyroda
Jzyk niemiecki Geografia Edukacja dla bezpieczenstwa WF
Jzyk polski Historia Podstawy przedsibierczoci Wiedza o kulturze
Biologia Informatyka Religia Wiedza o spoeczestwie
Chemia Historia i spoleczenstwo
Statut szkoy wraz z zacznikami
Tre statutu
Zaczniki:
 1. REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH
 2. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 3. ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIW DO KLAS PIERWSZYCH
 4. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 • Lista podrecznikw na rok szkolny 2013/14Pobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
 • Program profilaktyki LOPobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
 • Lista nauczycieli wraz z kompetencjamiPobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
 • Statut LOPobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
 • Regulamin Rady RodzicówPobierz plik w formacie .pdf
 • Programy nauczania Liceum Ogólnokształcącego 2013/2014Pobierz plik w formacie .pdf
 • Koncepcja pracy szkołyPobierz plik w formacie .pdf
 • Harmonogram roku szkolnego 2013/2014Pobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
 • Program wychowawczy LOPobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
 • Informacja o dodatkowych dniach wolnychPobierz plik w formacie .pdf
 • Raport z ewaluacji zewnętrznej LOPobierz plik w formacie .pdf


 • Kandydaci
 • Zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych LO 2013/201Pobierz plik w formacie .pdfPobierz plik w formacie .doc
Pocz�tek strony  

Newsroom - Mapa serwisu - Zarządzaj serwisem - Kontakt - Na górę
© 2004-2019 Projekt: Tomek Koszarek, Hosting: Horizon Software