S�upca - Liceum Og�lnokszta�c�ce im. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego Og�lnopolski Ranking Lice�w Tarcza LO w S�upcy
Dziennik elektroniczny
Liceum Oglnoksztaccego im. Marszaka J. Pisudskiego w Supcy.Instrukcja opisujaca proces pierwszego logowania rodzica do e-dziennikaPobierz plik w formacie .pdf
Link do strony logowania e-dziennikaUWAGA! Logowanie do e-dziennika dostpne tylko po zgoszeniu adresu e-mail u wychowawcy klasy
Pocz�tek strony  

Newsroom - Mapa serwisu - Zarządzaj serwisem - Kontakt - Na górę
© 2004-2019 Projekt: Tomek Koszarek, Hosting: Horizon Software