S�upca - Liceum Og�lnokszta�c�ce im. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego Og�lnopolski Ranking Lice�w Tarcza LO w S�upcy

Historia szkoły


Data publikacji: 2006-03-21 20:04:23
Liczba wyświetleń: 27030

LO S�upca - Historia szkoły - Wydrukuj 
english version

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy rozpoczyna się w Liskowie, wsi położonej w powiecie kaliskim. Tam z inicjatywy ks. Wacława Blizińskiego otwarto w 1916 r. Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi. W 1921 r. Gimnazjum to przekształcono na Seminarium Nauczycielskie.

W 1918 r. w Słupcy z inicjatywy ks. prałata Franciszka Szczygłowskiego podjęto starania o wybudowanie budynku szkolnego. Do budowy szkoły powszechnej przystąpiono w 1922 r. W 1924 roku oddano do użytku wschodnie skrzydło budynku, do którego przeniesiono szkołę podstawową. W tym samym roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego podjęło decyzję o przeniesieniu Seminarium Nauczycielskiego z Liskowa do Słupcy. Na jego potrzeby oddano skrzydło zachodnie gmachu szkolnego, w którym 1 września 1925 r. rozpoczęły naukę dwa pierwsze kursy liskowskiego Seminarium Nauczycielskiego.

W 1932 r. wskutek reformy oświaty rozpoczęła się stopniowa likwidacja Seminarium Nauczycielskiego. W jego miejsce powstało Państwowe Gimnazjum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego. Pierwsi uczniowie otrzymali tzw. „małą maturę” w roku szkolnym 1936/1937. Gimnazjum kontynuowało tradycje byłego Seminarium Nauczycielskiego: wydawano gazetkę szkolną, działalność prowadziły także harcerstwo, PCK, chór, orkiestra. W roku 1937 dobudowano do gmachu szkolnego budynek przeznaczony na internat żeński.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej gimnazjum słupeckie zamknięto, a budynek został zajęty przez niemieckich żołnierzy i przeznaczony na koszary i magazyny. W 1941 r. w gmachu szkolnym z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar, który zniszczył trzecie piętro budynku. Spłonęły zgromadzone na strychu pomoce naukowe, zbiory biblioteczne oraz wszystkie dokumenty. W 1943 r. do częściowo odremontowanego budynku przeniesiono żeńskie gimnazjum z Berlina.

23 stycznia 1945 r. została wyzwolona Słupca, a w dwa miesiące później - 26 marca wznowiło działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące (później zmieniono nazwę na Liceum Ogólnokształcące). Pierwszy rok szkolny po wyzwoleniu trwał cztery miesiące, a pierwszym dyrektorem został Karol Siwy. Od tego czasu kształcą się w liceum kolejne pokolenia młodzieży.

Tradycją szkoły stało się organizowanie zjazdów. W 1977 r. po przeszło 40-stu latach z całej Polski przybyli do Słupcy absolwenci liskowskiego i słupeckiego Seminarium Nauczycielskiego. Spotkanie to zostało upamiętnione ufundowaniem tablicy poświęconej profesorom i absolwentom szkoły. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonano18 czerwca 1978 r. w czasie następnego zjazdu. W 1986 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia szkoły.

W roku 1984 powstał pomysł wybudowania sali gimnastycznej. W tym celu powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Nową salę gimnastyczną oddano do użytku w 1993 r.

W 1988 r. rozpoczęto starania o przywrócenie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 5 grudnia 1990 r. odbyły się uroczystości związane z tym ważnym wydarzeniem. Od tego momentu dzień ten (data urodzin J. Piłsudskiego) obchodzony jest w szkole jako Dzień Patrona.

Pocz�tek strony  

Newsroom - Mapa serwisu - Zarządzaj serwisem - Kontakt - Na górę
© 2004-2020 Projekt: Tomek Koszarek, Hosting: Horizon Software