S�upca - Liceum Og�lnokszta�c�ce im. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego Og�lnopolski Ranking Lice�w Tarcza LO w S�upcy

UNIWERSYTET znów w naszej szkole!


Data publikacji: 2014-03-26 19:02:55
Liczba wyświetleń: 647

LO S�upca - UNIWERSYTET znów w naszej szkole! - Wydrukuj 
Jak co miesiąc, ostatnio uczniowie naszego liceum mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tak na przykład 18 lutego odbył się wykład prowadzony przez dr Macieja Foryckiego „Wersal jako lustro absolutyzmu”, który z pewnością pozwolił uczniom klas o profilu humanistycznym 3e oraz 3f inaczej spojrzeć na monarchię absolutną we Francji objawiającą się raczej w silnych działaniach władców zarówno w polityce zewnętrznej jak wewnętrznej kraju.

Następnego dnia t.j. 19 lutego licealiści mieli przyjemność uczestniczyć w kolejnym wykładzie UAM „O pochodzeniu Anglików i języka angielskiego” prezentowanym przez dr hab. Piotra Gąsiorowskiego, który w dogłębny aczkolwiek bardzo przystępny sposób omawiał m.in. sposoby ustalania pokrewieństwa pomiędzy językami, mówił o językach najbardziej spokrewnionych z językiem angielskim, a także przeczytał fragment średniowiecznego poematu ‘Beowulf’ w języku staroangielskim. Wielu ciekawostek dowiedzieli się uczniowie 2d, którzy 13 marca uczestniczyli w wykładzie mgr Joanny Ludwikowskiej „Czasy cudów i grzechów: Purytanie angielscy i ich walka ze złem a współczesne stereotypy o Purytanach”. Podczas wykładu prześledziliśmy jak powstawał Purytanizm, a także z czego wynikało m. in. „polowanie na czarownice” w tamtych czasach.
Wszystkie wykłady odbywają się na zasadzie teletransmisji, co pozwala nie tylko na wysłuchanie wykładu, ale przeanalizowanie materiału ikonograficznego oraz aktywną dyskusję po wykładzie.

Pocz�tek strony  

Newsroom - Mapa serwisu - Zarządzaj serwisem - Kontakt - Na górę
© 2004-2019 Projekt: Tomek Koszarek, Hosting: Horizon Software