Moje zasoby: możliwości i umiejętności

Data publikacji: marzec 2017

W styczniu i lutym klasy pierwsze uczestniczy w dwugodzinnych warsztatach pt. „Moje zasoby: możliwości i umiejętności” przeprowadzonych przez panią Annę Budnik – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.

Zajęcia odbyły się na skutek codziennych kontaktów z młodzieżą, wielu rozmów o ich problemach i wątpliwościach związanych z wyborem profilu klasy i możliwościach dalszego rozwoju naukowo-zawodowego.

Prowadząca poruszyła również problem samoakceptacji, przejawiającej się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie.

Spotkanie miało na celu wyzwolenie zaufania i wiary we własne siły, skłaniały do wykorzystania indywidualnych możliwości. Ułatwiły młodzieży dostrzeżenie mocnych stron, nauczyły jak korzystni je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają, wzmacniają.