Dzień Absolwenta 2017

Data publikacji: maj 2017

28 kwietnia 2017 r. po raz kolejny żegnaliśmy trzecioklasistów słupeckiego ogólniaka, którzy opuszczają mury naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, wśród których znaleźli się: p. Mariusz Król reprezentujący Zarząd Powiatu Słupeckiego, p. Tomasz Garsztka – wiceburmistrz Słupcy, ks. kanonik Tomasz Ryś – proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, p. Bogdan Kowalski – Przewodniczący Rady Rodziców LO oraz p. Seweryna Lewandowska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy.

Na początku głos zabrał dyrektor LO Tadeusz Raczkowski, który przywołał najważniejsze osiągnięcia tegorocznych abiturientów w ciągu ich trzyletniej nauki.  Życzył wszystkim powodzenia na maturze oraz wyboru właściwej drogi życiowej. Podczas przemówienia podziękował również za pomoc i wspieranie szkoły organowi prowadzącemu szkołę – Zarządowi Powiatowemu w Słupcy, Radzie Rodziców, Samorządowi Miasta Słupca oraz proboszczowi parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy. Słowa podziękowania skierował również do rodziców, którzy w sposób szczególny angażowali się w życie szkoły i przygotowanie tegorocznej studniówki.

Następnie w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego głos zabrał p.Mariusz Król, który pogratulował wszystkim pomyślnego ukończenia szkoły, a w sposób szczególny wyróżnił Paulinę Woźniak z klasy 3d, która za najwyższą średnią w szkole (5,33) otrzymała nagrodę ufundowaną przez pana Starostę – Mariusza Rogę. Do gratulacji przyłączył sie również p. Bogdan Kowalski, który w imieniu wszystkich rodziców naszej szkoły życzył tegorocznym absolwentom połamania piór na maturze i powodzenia w dorosłym życiu.

Kolejna część uroczystości poświęcona była nagrodzeniu uczniów, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w trzyletnim okresie nauki w słupeckim ogólniaku. Pan dyrektor Tadeusz Raczkowski, wraz z wychowawcami, wręczyli dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody książkowe uczniom z poszczególnych klas: Małgorzacie Wawrzon i Marcelemu Kędziorze (5,06), Kamili Antkowiak i Weronice Cieślewicz (4,88)Dagmarze Umerle i Jakubowi Brzezińskiemu (4,82), Nikoli Tylman i Michałowi Bartkowiakowi (4,76) z klasy IIIa; Klaudii Karpińskiej (4,94)Dawidowi Błąszczykowi, Bartoszowi Mazurowi i Mateuszowi Pawłowskiemu (4,88) z klasy IIIb; Annie Sypniewskiej (4,76) z klasy IIIc; Paulinie Woźniak (5,33), Dawidowi Blochowi (5,11) Magdalenie Witkowskiej i Konradowi Nowakowi (4,94), Kindze Jankowskiej i Mateuszowi Kowalskiemu (4,83), Gabrieli Blejwas i Adriannie Roszak (4,78) z klasy IIId.

Dzień Absolwenta to także okazja do podziękowania ze trzyletnią pracę na rzecz szkoły i wolontariat. Dlatego podczas uroczystości, p. Urszula Radosiewicz – wicedyrektor LO wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców – p. Bogdanem Kowalskim uhonorowali nagrodami książkowymi następujący uczniów: z klasy IIIa: Kamilę Antkowiak , Katarzynę Michalak, Nikolę Tylman, Szymona Śniegockiego, Jonasza Ansiona, Rafała Gabriela, Mikołaja Synowca, Jakuba Brzezińskiego, Mariusza Pruszyńskiego, Małgorzatę Wawrzon, Marcela Kędziorę, Sławomira Zywerta i Szymona Andrzejaka – najlepszego czytelnika; z klasy IIIb: Dawida Błaszczaka, Ewelinę Pogorzelską, Monikę Górniak, Jakuba Gauzę, Łukasza Pakulskiego, Alicję Wysocką, Igę Wójcicką, Agnieszkę Chwiłowicz, Paulinę Nadgrodkiewicz,  Sylwię Loksztejn ,Natalię Patrzek oraz Natalię Kaczorowską; z klasy IIIc: Annę Sypniewską, Martynę Szymańską, Monikę Lewandowską, Wojciecha Balewskiego oraz Patryka Różańskiego; z klasy IIId: Gabrielę Blejwas, Katarzynę  Bojarską, Barbarę Dyrkę, Patrycję Kapczyńską, Ewelinę Kinecką, Anitę Król, Izabellę Mazurek, Lindę Otchere, Marlenę Rosadowską,  Ksenię Szczepaniak, Olgę Tupalską, Dawida Blocha, Mateusza Kowalskiego, Dominika Króla, Wiktora Kuźniewskiego, Mateusza Nowowsiaka oraz Konrada Nowaka.

 

Nie zapomniano również o sportowcach, którzy przez te trzy lata reprezentowali naszą szkołę i zdobywali wysokie miejsca na podium. Pani Urszula Radosiewicz wraz z prof. Leszkiem Wyszyńskim nagrodzili m.in,: z klasy IIIa: Katarzynę Michalak, Dagmarę Umerle, Jonasza Ansiona, Krzysztofa Baczyńskiego, Michała Bartkowiaka, Jakuba Brzezińskiego, Tymoteusza Juszczaka, Mikołaja Kopczyńskiego oraz Mariusza Pruszyńskiego; z klasy IIIb: Agnieszkę Chwiłowicz, Marikę Górniak,  Paulinę Nadgrodkiewicz, Ewelinę Pogorzelską, Dominikę Włodarczyk, Sylwię Loksztejn,  Kamila Górnego oraz Bartosza Mazura; z klasy IIIc: Katarzynę Krzewińską, Dawida Białeckiego, Konrada Górskiego, Patryka Kramarza, Patryka Różańskiego oraz Szymona Wziętka; z klasy III d: Adriannę Roszak, Dawida Blocha, Mateusza Kowalskiego i Mateusza Nowowsiaka.

Podczas uroczystości w imieniu tegorocznych abiturientów głos zabrał Jakub Brzeziński, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom LO i rodzicom za wsparcie, udzielone młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy. Jako dowód wdzięczności, młodzież  klas trzecich wręczyła wszystkim pedagogom, pracownikom obsługi i administracji po symbolicznym kwiatku.

Słowa wsparcia przed zbliżającym się egzaminem maturalnym ale także życzenia na dalszą drogę wyraziła przewodnicząca samorządu Uczniowskiego – Marta Szygenda. Na pożegnanie młodzież z naszego liceum przygotowała dla opuszczających nas roczników babeczki z życzeniami, które zostały wręczone podczas uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez klasę IId pod opieką prof. Anny Łakomiak. Humaniści zaproponowali wszystkim spojrzenie na maturę z przymrużeniem oka. Na ten dzień przygotowali krótką scenkę nawiązującą do Wesela Wyspiańskiego. Może przebieg tej matury był nieco nietypowy, jednak z pewnością wielu tegorocznych maturzystów marzyło o takim jej przebiegu. Po zakończeniu uroczystości trzecioklasiści pozowali do wspólnych zdjęć z wychowawcami, a następnie udali się do klas na spotkania i odbiór świadectw.