W drodze do wojska – skorzystaj z udziału w projekcie!

Data publikacji: wrzesień 2017

Stowarzyszenie „Z wiatrem i pod Wiatr” otrzymało środki na realizację projektu „W drodze do wojska”.

Projekt realizowany będzie do 15 grudnia 2017 roku. jego celem jest kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności podmiotów działających na rzecz obronności.

Jak co roku, pan Karol Biadasz, pomysłodawca projektu i trener strzelectwa sportowego, spotkał się przede wszystkim z uczniami klas pierwszych aby przeprowadzić szkolenie edukacyjno-informacyjne dotyczące: celu projektu, służby wojskowej, zasad naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią (ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwe wypadki, wskazanie bezpiecznego miejsca do strzelania), zagadnień związanych ze strzelectwem (m.in. budowy broni, zasad działania różnych rodzajów broni).

Wykładowca przedstawił uczniom program szkoleń specjalistycznych prowadzonych w ramach projektu. A obejmują one:

 

  • Szkolenie z pierwszej pomocy
  • Wyjazd do jednostki wojskowej w Powidzu
  • Treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego
  • Jednodniowy kurs survivalu
  • Cykl treningów zakończony zostanie zawodami z karabinka pneumatycznego.

 

Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez Stowarzyszenie. Podczas wszystkich zajęć uczniowie mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

Zapisy na udział w projekcie odbędą się podczas treningu w hali MOSiR już 21 września od godziny 16.00.

Zapraszamy