Przełęcz ocalonych – edukacja filmowa

Data publikacji: listopad 2017

31 października klasy: 1a,2a, 2c i 3c wzięły udział w projekcji filmu „Przełęcz ocalonych”  w reżyserii Mela Gibsona.

W niemalże każdym miesiącu poszczególne klasy będą miały możliwość uczestniczenia w projekcjach filmowych organizowanych w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Program oferuje wiele form edukacyjnych (prelekcje, projekcje, dyskusje, warsztaty, wykłady, zabawy interaktywne), skierowanych m.in. do grup szkolnych, nauczycieli i rodziców.

Cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy” obejmuje prelekcję i projekcję pełnometrażowego filmu. Kontakt młodego człowieka z wartościowym dziełem filmowym stwarza bowiem idealną sytuację do podejmowania rozmów o najtrudniejszych nawet tematach.

Film „Przełęcz ocalonych” stał się doskonałą okazją do rozmowy wprowadzającej w fabułę filmu. Prelegent w formie prelekcji przygotował uczestników do pełniejszego odbioru filmu realizując temat przewodni spotkania „Moje priorytety. O hierarchii wartości”.