Po co nam gramatyka? Po co Konjunktiv?

Data publikacji: luty 2018

Pod takim tytułem 1 lutego odbyły się w naszej szkole kolejne warsztaty z języka niemieckiego poprowadzone przez dr Grzegorza Pawłowskiego,

wykładowcę PWSZ w Koninie. W warsztatach wzięli udział uczniowie z grup z rozszerzonym językiem niemieckim a także ci, którzy pragną od drugiej klasy LO uczyć się j.nIemieckiego na poziomie rozszerzonym. Warsztaty nie należały do łatwych, bowiem temat warsztatów to trudne zagadnienie w gramatyce j. niemieckiego. Zajęcia podzielone były na dea etapy. W części pierwszej pan Pawłowski wprowadzał młodzież w tajniki gramatyki i prezentował wybrane zagadnienia natomiast w części ćwiczeniowej uczniowie rozwiązywali zadania i doskonale radzili sobie z praktycznym użyciem I zastosowaniem Konjunktivu😊dziękujemy panu Grzegorzowi Pawłowskiemu z PWSZ w Koninie za ciekawe zajęcia😊