Stypendyści programu „Stypendia Świętego Mikołaja”

Data publikacji: grudzień 2018

W naszej szkole od 4 lat realizowany jest program Stypendia Świętego Mikołaja prowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja. Program Stypendia św. Mikołaja stworzony został po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami .

Misją Fundacji jest rozumieć i pomagać.  „Chcemy pomagać mądrze, tak jak nasz patron – biskup św. Mikołaj, jeden z największych świadków wyobraźni miłosierdzia. Wiemy, że wspólnie doświadczana ludzka bieda otwiera serca, buduje więzi, prowadzi do prawdziwego spotkania drugiego człowieka. Swoje miejsce widzimy w dotarciu do ludzi w potrzebie. Dlatego nie bez przyczyny łączymy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.”

Oto tegoroczni stypendyści: Dominika Szczepankiewicz, Oliwia Bukowska, Bruno Walicki i Kamil Wardęcki. Grupa osób niezwykle zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, swojej okolicy, rozwijający swoje talenty i działający w akcjach na rzecz programu stypendialnego. Stypendystom gratulujemy i życzymy owocnej dalszej pracy i realizacji pomysłów.