Wyróżnienie dla Agnieszki

Data publikacji: grudzień 2018

Jesienią bieżącego roku szkolnego Agnieszka Świątek z 3d wzięła udział w literacko – historycznym   konkursie Ocalić od zapomnienia  – patriotyzm we wspomnieniach rodzinnych i jeszcze przed świętami  została zaproszona na  uroczystość wręczenia nagród.

Konkurs polegał na zebraniu i literackim opracowaniu  wspomnień  bliższych lub dalszych  członków rodziny, którzy mieli  wkład w kształtowanie polskości oraz kontynuowanie  tradycji patriotycznych. Agnieszka opisała  historię swojej babci, która jako dziecko została wraz z rodzicami zesłana na Syberię.

Uroczystość  wręczenia nagród miała miejsce 20 grudnia w 9 Liceum im. K Libelta w Poznaniu. Uczestników powitała  główna organizatorka konkursu pani Kinga Jaszczak ze szkolnej biblioteki . Po wręczeniu nagród, dyplomów oraz drobnych  upominków wszyscy zrobili  sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie  obejrzeli  i przeczytali nagrodzone prace, wśród których znalazł się także wyróżniony przez jurorów (dr K. Kabacińską – Łuczak  oraz dr Kubiaka) tekst Agnieszki.

Organizatorom  konkursu przyświecała myśl Józefa  Piłsudskiego:  Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo , zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.  Dla Agnieszki to właśnie jej  babcia jest  zwycięzcą i prawdziwą bohaterką , którą podziwia i  chce naśladować. Przez swoją pracę chciała  ocalić pamięć o niej i losach  rodziny, aby przetrwała dla następnych pokoleń .