Do wojska, marsz!!!

Data publikacji: listopad 2019

4 listopada gościliśmy w naszej szkole mjr Sywina DONARTA – Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

Oficer przedstawił zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opowiedział o kwalifikacji wojskowej i zapoznał nas z zasadami naboru do służby zawodowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkania w szkołach ponadpodstawowych to jeden z elementów projektu „Szkolenie strzeleckie młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”. Środki na ten cel pozyskano w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu z ramienia Stowarzyszenia jest instruktor strzelectwa Karol Biadasz.