Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: październik 2021

15 października w naszej szkole odbyła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze względu na reżim sanitarny spotkanie miało kameralny charakter; oprócz pracowników liceum i  delegacji klasowych wzięli w nim udział  Kierownik Wydziału Oświaty przy Starostwie Powiatowym w Słupcy – pani Anita Kubicka,  a także przedstawiciele rodziny Ostrowskich, których obecność związana była z oficjalnym przekazaniem szkole obrazów Józefa Ostrowskiego.

Na początku Dyrektor LO podziękował wszystkim pracownikom za wysiłek wkładany na co dzień w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Przy tej okazji przypomniał o nauczycielach LO wyróżnionych  przez władze samorządowe oraz państwowe:  Monice Tykwie (Nagroda Starosty), Renacie Bartczak i Aleksandrze Nowak (Srebrny Krzyż Zasługi ) oraz Marzenie Wojtkowiak ( medal Komisji Edukacji Narodowej). Następnie wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej:  Jolancie Biadasz, Annie Halabie, Władysławowi Radlińskiemu, Marzenie Wojtkowiak oraz Annie Zielińskiej , a także pracownikom administracji i obsługi: Alinie Neuman oraz Waldemarowi Stefańskiemu.

Obchodom DEN towarzyszyło podpisanie dokumentu potwierdzającego przekazanie przez Zbigniewa Ostrowskiego naszej szkole ponad 50 obrazów Józefa Ostrowskiego. W związku z tym uczniowie przybliżyli wszystkim sylwetkę tego nieżyjącego już słupeckiego fotografa, a jednocześnie pedagoga i …. absolwenta naszej szkoły. W imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękowali rodzinie  za obrazy, które od dłuższego już czasu zdobią ostatnie piętro liceum.

Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać krótkiego koncertu życzeń dedykowanego nauczycielom. Całą uroczystość poprowadzili Daria Żak i Maciej Sobutka, a swoimi talentem wokalnym i recytatorskim  uświetnili ją Amelia Imbiorowicz, Marta Ziółkowska , Julia Przybylska i Mateusz Budziński.