Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Data publikacji: grudzień 2015

20. listopada 2015 roku w Polsce po raz drugi obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu musi znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.
Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka. Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję Praw Dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.
Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka ma także przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia tych ustaw – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.
Ten niezwykły dzień jest również znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.
Także w naszej szkole nie zapomnieliśmy o prawach dzieci. Tydzień przed obchodami tego dnia podczas lekcji wychowawczych odbyły się debaty i rozmowy na temat ich praw. Natomiast w piątek 20. listopada Samorząd Uczniowski częstował babeczkami z załączonymi prawami każdego człowieka, życząc wszystkim razem i każdemu z osobna w tym dniu, dobrych refleksji i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.