Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Szymona Andrzejaka

Data publikacji: grudzień 2015

30. listopada 2015 roku Wielkopolski Kurator Oświaty zaprosiła ucznia kl.II a Szymona Andrzejaka do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu na uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów dokonały Dorota Kinal Wojewoda Wielkopolski i Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach mający przynajmniej dobre rezultaty. Warto nadmienić, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!