Jesteś Mistrzem Matematyki? – ubiegaj się o stypendium

Data publikacji: marzec 2016

Program stypendialny Mistrzowie Matematyki ma na celu rozwój talentów matematycznych uczniów i studentów. Twoje uzdolnienia matematyczne muszą  być poparte co najmniej oceną bardzo dobrą z tego przedmiotu. Dodatkowym atutem jest udział w konkursach i olimpiadach matematycznych. Średnia z pozostałych przedmiotów kandydata do stypendium nie może być niższa niż 4,0.

Wnioski o stypendium przyjmowane są do dnia 30 czerwca.

Informacji udziela pedagog szkolny