Szkoła Równego Traktowania – warsztaty w LO.

Data publikacji: kwiecień 2016

22 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach projektu Szkoła Równego Traktowania, w których wzięli udział uczniowie klas Ia i Ib oraz IIa i IId. W sumie 21 uczniów i uczennic uczestniczyło w warsztatach na temat dyskryminacji oraz tolerancji poprowadzonych przez pana Arkadiusza Walczaka – historyka, kulturoznawcę, trenera edukacji o prawach człowieka, dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych .W trakcie trzygodzinnych warsztatów młodzież dyskutowała na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mechanizmów ich powstawania. ”Ciekawym aspektem spotkania była praca w grupach, w których to omawialiśmy m.in.  typy dyskryminacji” wspomina jeden z uczestników warsztatów. Druga część warsztatów upłynęła na oglądaniu fragmentów  filmu pt. ,,Cud purymowy’’ w reżyserii Izabelli Cywińskiej z cyklu Święta polskie. Film opowiada o historii łódzkiego robotnika i jego rodziny – Jana Kochanowskiego, antysemity, winiącego za wszelkie zło na świecie Żydów, który nieoczekiwanie dowiaduje się o swoim żydowskim pochodzeniu. Film był okazją do refleksji i dyskusji na temat antysemityzmu i uprzedzeń wobec Żydów w polskim społeczeństwie. W podsumowaniu warsztatów młodzież zwróciła uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka, poszanowanie jego godności i reagowanie na różne formy dyskryminacji.