X edycja ogólnopolskiego projektu CEMS Chance

Data publikacji: kwiecień 2016

W ciągu tych 4 dni staramy się zainspirować młodych ludzi do działania, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pomóc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej, a także wzbudzić chęci do nauki i wytrwałej pracy.

CEMS Chance X jest charytatywnym projektem organizowanym przez CEMS Club Warszawa, organizację non-profit działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Do tej pory udało się pomyślnie zrealizować dziewięć edycji projektu, w których w sumie wzięło udział 320 uczniów z całej Polski. Najbliższa X edycja odbędzie się w dniach 17-20 maja w Warszawie. W tym roku będzie ona wyjątkowa, ponieważ zostanie połączona ze zjazdem uczestników wszystkich dziewięciu edycji odbywającym się w dniach 20-21 maja. Dzięki temu X edycja CEMS Chance zostanie przedłużona o jeden dzień, w czasie którego uczestnicy tegorocznej edycji będą mieli okazję poznać inspirujące historie alumnów projektu oraz wpływu CEMS Chance na ich życie po projekcie.

CEMS Chance jest skierowany do uczniów klas III gimnazjum i I klas szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce, a szczególnie do tych którzy pochodzą z mniejszych miejscowości, wychowują się w uboższych domach lub którym brak motywacji do nauki i rozwoju. W ciągu tych 4 dni staramy się zainspirować młodych ludzi do działania, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pomóc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej, a także wzbudzić chęci do nauki i wytrwałej pracy. Poprzez liczne warsztaty i panele dyskusyjne, przeprowadzane przez znane osobistości ze świata biznesu, sportu oraz kultury, chcemy pokazać uczestnikom szanse, jakie daje im los. Tematyka prowadzonych przez nas zajęć dotyczy m.in. diagnozy predyspozycji zawodowych, savoir-vivre, autoprezentacji, czy zarządzania czasem. Dodatkowo gwarantujemy również uczestnikom zwiedzanie Warszawy oraz wyjścia integracyjne np. do Centrum Nauki Kopernik, na Niewidzialną Wystawę czy  do kręgielni.

Udział w CEMS Chance X jest bezpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do Warszawy. Jako organizatorzy zapewniamy pełną opiekę nad uczestnikami od momentu ich przyjazdu do Warszawy, aż do dnia powrotu do domu, nocleg w hostelu, wyżywienie, ubezpieczenie i inne koszty związane z udziałem w projekcie. Wartym dodania jest również fakt, iż projekt CEMS Chance X został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach 21 kwietnia – 4 maja poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.cemschance.pl. Do dziesiątej edycji projektu wyłonionych zostanie 40 uczestników.

Informacji udziela pedagog szkolny