Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Data publikacji: październik 2016

Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship ) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień ,czwarty poniedziałek października, od 2008 r. święto trwa cały miesiąc.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Książka to dopiero początek…
Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego zainaugurowano formalnie w r. 1971. Stowarzyszenie zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są problemy bibliotekarstwa szkolnego. Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. Pierwsza konferencja międzynarodowa IASL odbyła się w Londynie w r. 1971. Od tej pory Stowarzyszenie corocznie organizuje konferencje, które odbywają się w różnych regionach świata. IASL jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), jest powiązane z UNESCO, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) oraz Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY).
Źródło: www.bibliotekawszkole.pl