KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Data publikacji: grudzień 2016

Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Wolontariatu. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego Koła Wolontariatu, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący Koło. Prace konkursowe przedstawiające logo  mogą być wykonane w dowolnej formie: rysunek na kartce A4, grafika w postaci pliku graficznego na płycie CD. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie naszej szkoły. Prace należy składać do biblioteki do 25 stycznia 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 lutego 2017 r.