Konkurs języka angielskiego „Let’s revise together”

Data publikacji: Marzec 2021

Drodzy ósmoklasiści!

             Wasza nauka w szkole podstawowej dobiega końca i jak powszechnie wiadomo wkrótce będziecie musieli przystąpić do końcowych egzaminów. Chcielibyśmy Was wspomóc w przygotowaniach do części egzaminu na koniec szkoły podstawowej obejmującego sprawdzian z języka angielskiego.

Mamy zaszczyt po raz piąty serdecznie zaprosić przedstawicieli szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie językowym organizowanym przez LO Słupca „Let’s Revise Together”, tym razem w formie ONLINE i  troszkę innej formule. Aby dać możliwość wykazania się osobom o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach możecie wybrać i wziąć udział w jednej z dwóch kategorii:

 1. Rozwiąż test na stronie Quizizz w dniu 04.2021, do którego link zostanie przesłany dzień wcześniej do Twojego nauczyciela j. angielskiego, a także zostanie opublikowany na naszej stronie fb. Wystarczy wejść tego dnia w link od 15.00 – 16.00 i rozwiązać test, który będzie obejmował słownictwo, zagadnienia gramatyczne, językowe i wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych w formie odpowiedzi zamkniętych abcd na poziomie B1. Na odpowiedź do każdego pytania będzie określony czas (około 1 minuty 30s).
 2. W:
 3. a) wybranej przez siebie formie pisemnej (np. opowiadanie, esej lub inna forma) przedstaw element związany z językiem angielskim lub kulturą krajów anglojęzycznych, który miał(a) istotny wpływ na Twoją naukę języka. Może to być np. postać historyczna, obejrzany film, przeczytana książka lub cokolwiek innego związanego z j. angielskim.
 4. b) Lub jeśli wolisz, opisz sen zatytułowany „MY ENGLISH ADVENTURE”.

Limit słów 150-250. Prace również trzeba przesłać do 21 kwietnia 2021r. na adres mailowy monikalotykwa@interia.pl lub drogą tradycyjną na adres LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca, z dopiskiem „Praca konkursowa SP j. angielski”. Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły, którą reprezentuje. W pracy będą brane pod uwagę poprawność gramatyczna, słownictwo oraz inwencja twórcza.

W tym roku musieliśmy zmienić formułę ze względu na sytuację, jednak mamy nadzieję, że to nie wpłynie na Waszą decyzję i chęć wzięcia udziału w naszym konkursie! Serdecznie Was zachęcamy, ponieważ zawsze warto inwestować w naukę języka i samorozwój w tej dziedzinie! Uprzedzamy, iż liczba możliwych uczestników jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zainteresowane udziałem szkoły prosimy o wysłanie wypełnionego zgłoszenia (karta i regulamin poniżej) na adres mailowy loslupca@o2.pl do dnia 10 kwietnia.

Regulamin konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. M. J. Piłsudskiego w Słupcy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych okolicznych szkół podstawowych.
 2. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby z jednej szkoły podstawowej (w przypadku większej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu do 2 osób).
 3. Wypełnioną kartę zgłoszeń należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2021r. na adres: loslupca@o2.pl z dopiskiem „Konkurs języka angielskiego”
 4. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań tym językiem oraz inspirowanie uczniów do twórczego myślenia.
 5. Konkurs polega na wypełnieniu quizu konkursowego online, który będzie zawierać zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych na poziomie B1 (Intermediate), lub stworzeniu własnej pracy w formie wypowiedzi pisemnej zawierającej od 180-250 słów, związanej z tematyką j. angielskiego, w której pod uwagę będą brane: poprawność gramatyczna i językowa, a także kreatywność.
 6. Termin konkursu: 21 kwiecień 2021 r.: 1) Test godz. 15:00-16.00, 2) Nadsyłanie prac do 21.04.2021r.
 7. Adres nadsyłania prac konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca lub drogą mailową na adres monikalotykwa@interia.pl
 8. Czas dostępu do testu konkursowego 60 minut.
 9. Prace uczniów będą sprawdzane przez zespół nauczycieli języka angielskiego LO.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień od finalnego dnia konkursu na stronie internetowej LO, loslupca.pl i na stronie fb szkoły. Najlepsze prace również mogą zostać opublikowane.
 11. W obu kategoriach laureatami konkursu zostają 3 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. W teście max. 25pkt., natomiast w pracy pisemnej (poprawność: 10, słownictwo 10 oraz kreatywność:10).
 12. Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które będą do odbioru u organizatora konkursu.
 13. Prace uczniów nie podlegają zwrotowi.
 14. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu.
 15. W kwestiach nieuwzględnionych w regulaminie konkursu rozstrzygające zdanie zastrzega sobie organizator konkursu.
 16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).