Smak życia – czyli debata o „dopalaczach”

Data publikacji: styczeń 2017

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając.

Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy, 12 grudnia w naszym liceum zostało przeprowadzone szkolenie młodzieży klas pierwszych i drugich na temat środków psychoaktywnych.

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia  funkcjonariusza policji, aspiranta Dariusza Nowickiego, który przedstawił prawne konsekwencje zażywania narkotyków, wyjaśnił postanowienia odpowiednich ustaw prawnych ale również podał przykłady destrukcyjnego działania tak zwanych „dopalaczy”.

Drugą część szkolenia warsztatowego „Smak życia – czyli debata o „dopalaczach” poprowadziła pani Małgorzata Pluta, pracownik pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Słupcy.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali upominki w formie opasek odblaskowych, długopisów i ulotek.

Dziękujemy pani Małgorzacie Plucie za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia.