Rada Rodziców

Data publikacji: październik 2020

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

 

Informacja o wysokości wpłat na Radę Rodziców i nr konta bankowego: 

Konto Rady Rodziców

 

 

Rada Rodziców

rok szkolny 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców LO w Słupcy

Andrzej Przybyła – Przewodniczący Rady Rodziców

Michał Pyrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Wioletta Drop – Sekretarz

Wioletta Świątek

Beata Widerowska

Beata Becelewska

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Izabela Pawłowska  –  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Judyta Juszczak – Członek

 

Pełen skład Rady Rodziców

Beata Becelewska

Wioletta Drop

Magdalena Hierowska

Judyta Juszczak

Dorota Kuśmirek

Izabela Pawłowska

Michał Pyrzyk

Andrzej Przybyła

Krzysztof Raczyński

Wioletta Świątek

Beata Widerowska

Michał Ziemski