Rada Rodziców

Data publikacji: październik 2021

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2022/2023

 

Informacja o wysokości wpłat na Radę Rodziców i nr konta bankowego: 

Konto Rady Rodziców

 

 

Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

 

Prezydium Rady Rodziców LO w Słupcy

Beata Becelewska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Michał Pyrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Ewa Drewniacka – Sekretarz

Marta Koziorowska

Joanna Andrzejewicz

Ewa Skudlarek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Michał Ziemski –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lidia Koziorowska – Członek

 

Pełen skład Rady Rodziców

Ewa Szkudlarek

Agnieszka Potomska-Grajek

Joanna Andrzejewicz

Anna Tylman

Lidia Koziorowska

Marta Koziorowska

Ewa Drewniacka

Emilia Pogorzelska

Michał Ziemski

Katarzyna Sobczak

Beata Becelewska

Michał Pyrzyk

Dorota Kuśmirek

Magdalena Hierowska