wydarzenia

Poprawkowe egzaminy maturalne

Pisemny poprawkowy  egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 22 sierpnia 2017r o godzinie 9:00 w sali nr 11

Pisemny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 22 sierpnia 2017r o godzinie 9:00 w sali nr 12

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

Egzaminy poprawkowe z matematyki odbędą się 28 sierpnia 2017r  w sali nr 2 o godzinie 8:30.

Egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego odbędzie się 28 sierpnia 2017r w sali nr 3 o godzinie 8:30.

komunikaty

Giełda Używanych Podręczników

Giełda używanych Podręczników

Od 5 do 7 września (wtorek – czwartek).

Na sali gimnastycznej, na długich przerwach  (10.30 – 10.45).

Szczególnie serdecznie zapraszamy z książkami naszych absolwentów.

 

Poprawkowe egzaminy maturalne

Pisemny poprawkowy  egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 22 sierpnia 2017r o godzinie 9:00 w sali nr 11

Pisemny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 22 sierpnia 2017r o godzinie 9:00 w sali nr 12

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

Egzaminy poprawkowe z matematyki odbędą się 28 sierpnia 2017r  w sali nr 2 o godzinie 8:30.

Egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego odbędzie się 28 sierpnia 2017r w sali nr 3 o godzinie 8:30.