Rada Rodziców

Data publikacji: październik 2021

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

 

Informacja o wysokości wpłat na Radę Rodziców i nr konta bankowego: 

Konto Rady Rodziców

 

 

Rada Rodziców

rok szkolny 2021/2022

 

Prezydium Rady Rodziców LO w Słupcy

Beata Becelewska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Michał Pyrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Wioletta Drop – Sekretarz

Wioletta Świątek

Marta Koziorowska

Ewa Drewniacka

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Michał Ziemski –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Judyta Juszczak – Członek

 

Pełen skład Rady Rodziców

Marta Koziorowska

Ewa Drewniacka

Emilia Pogorzelska

Michał Ziemski

Katarzyna Sobczak

Beata Becelewska

Michał Pyrzyk

Dorota Kuśmirek

Magdalena Hierowska

Wioletta Drop

Judyta Juszczak

Wioletta Świątek