Rada Rodziców

Data publikacji: październik 2023

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o wysokości wpłat na Radę Rodziców i nr konta bankowego: 

Konto Rady Rodziców

 Prezydium Rady Rodziców LO w Słupcy

Beata Becelewska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Kamila Pyrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Ewa Drewniacka – Sekretarz

Joanna Andrzejewicz

Marta Koziorowska

Anna Paszek

Ewa Skudlarek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Michał Ziemski –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lidia Koziorowska – Członek

Pełen skład Rady Rodziców

Joanna Andrzejewicz

Beata Becelewska

Lidia Burdzińska

Ewa Drewniacka

Lidia Koziorowska

Marta Koziorowska

Anna Paszek

Kamila Pyrzyk

Agnieszka Potomska-Grajek

Michał Różański

Katarzyna Sobczak

Ewa Szkudlarek

Anna Tylman

Marta Walewska

Michał Ziemski