Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Data publikacji: maj 2022

 

Liceum Ogólnokształcące  im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy w 2022 roku, już po raz drugi otrzymało dotacje w wysokości 15.000 zł  na  realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł oraz 3000 zł jako wkład własny.
Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”  (Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia oraz wsparcie realizacji działań promujących czytelnictwo w szkole. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Zaczynamy  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych!

Święto to ustanowione  zostało przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship w 1999 r.)  Najpierw był to jeden dzień , czwarty poniedziałek października, od 2008 r. święto trwa cały miesiąc. Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego zainaugurowano formalnie w r. 1971. Stowarzyszenie zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są problemy bibliotekarstwa szkolnego. Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. Pierwsza konferencja międzynarodowa IASL odbyła się w Londynie w r. 1971. Od tej pory Stowarzyszenie corocznie organizuje konferencje, które odbywają się w różnych regionach świata. IASL jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), jest powiązane z UNESCO, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) oraz Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY).

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Reading for Global Peace and Harmony”,  w polskiej wersji „Czytanie dla pokoju” .


Źródło i zdjęcia: www.bibliotekawszkole.pl

 

Biblioteka LO zaprasza-świętuj z nami

Biblioteka LO zaprasza wszystkich czytelników do wzięcia udziału w święcie bibliotek.

W tym czasie będziecie mogli obejrzeć ciekawe wystawy i wziąć udział w konkursach. Świętujemy od 3 października. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i wspólnej zabawy. Nagrody czekają.

Oto pierwszy Ekspresowy konkurs „Dwa pytania” 
– czas trwania i rozstrzygnięcie –  poniedziałek  10.10.2022

Do godz. 14.00 należy odpowiedzieć na pytania dotyczące prestiżowych nagród literackich:
1. Kto w tym roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike (2022, imię i nazwisko autora oraz tytuł nagrodzonej książki)?
2. Kto został laureatem Literackiej Nagrody Nobla 2021 (imię i nazwisko pisarza oraz narodowość).

Kartki z odpowiedziami i swoimi danymi przynosicie do biblioteki. Zwycięzca wyłoniony zostanie drogą losowania i otrzyma nagrodę niespodziankę.

Pozostałe akcje:

– Tydzień Zakazanych Książek – wystawka.

– Nowości w bibliotece-wystawka

– Literacka Nagroda NIKE- wystawka

– Konkursy :

1.Czytelniczy:

– „Skąd ten cytat?” Zaczynamy – 10.10.2022 , kończymy- 5.12.2022 r.. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły. Co tydzień, w poniedziałek,  na stronie i fb LO znajdziecie cytat. Waszym zadaniem jest odgadnąć autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi. Kartki z odpowiedziami i swoimi danymi wrzucacie do skrzyneczki w bibliotece. Pod koniec tygodnia wylosowany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę. W ostatnim dniu konkursu (5.12.2022 r.) zostanie wyłoniona osoba, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi przez cały okres trwania  konkursu i otrzyma nagrodę.

2.Fotograficzny –„ JA czytam, Ty czytasz, My czytamy” Zrób zdjęcie, na którym uwiecznione są osoby czytające książkę w różnych okolicznościach. Podpisane zdjęcia (1-3), imię ,nazwisko, klasa, przesyłamy mailem na adres: annalozielinska@interia.pl do 7.11.2022 r.

3.Plastyczny – Wykonaj ilustrację/okładkę do wybranej przez siebie książki. Technika dowolna. Podpisane prace dostarczamy do biblioteki do 30.11.2022. Ogłoszenie wyników 5.12.2022 r.

Nagrody-książki, słodkości. Zapraszam.

 

Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU „Skąd ten cytat?”

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.

2.Trwa od 10.2022 r. do 5.12.2022 r.

3. Obejmuje swym zakresem utwory literatury dla młodzieży i dorosłych.

4.Cele konkursu: – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży,
 promowanie książek zakupionych w ramach NPRC.

5.Co tydzień w poniedziałek cytat tygodnia wywieszony będzie w gablocie biblioteki i opublikowany na stronie www szkoły, fb  i w zakładce NPRCz. Należy wskazać autora i tytuł książki, z jakiej pochodzi.

6.Podpisane karty z odpowiedzią(imię, nazwisko, klasa) należy wrzucać    do skrzyneczki  znajdującej się w bibliotece szkolnej do końca każdego tygodnia.

7.W każdy następny poniedziałek odbędzie się  losowanie zwycięzcy tygodnia. Wylosowana osoba otrzyma upominek.

8. W ostatnim dniu konkursu (5.12.2022 r.) zostanie wyłoniona osoba, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi przez cały okres trwania  konkursu. Otrzyma ona nagrodę.

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   „Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy?”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.
 2. Trwa od 10.10.2022 r. do 28.10.2022 r.
 3. Cele konkursu: promowanie książek zakupionych w ramach NPRC, promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do twórczej aktywności, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, propagowanie biblioteki jako miejsca inspiracji.
 1. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka/czytelnik z książką.  Fotografia ma przedstawiać elementy pozwalające powiązać ją z tematyką książki i czytelnictwa. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie czyta się książki. Należy sfotografować osobę podczas czytania.
 1. Każdy uczeń może przysłać 1-3 zdjęć. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg.
 1. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres: annalozielinska@interia.pl z  podaniem imienia i nazwiska , klasy. W tytule wiadomości należy wpisać : konkurs fotograficzny
 2. Ocena prac. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, twórcze podejście do tematu, pomysłowość, oryginalność, walory edukacyjne (promowanie czytelnictwa). Oceny prac dokona jury.
 3. Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek osoby niebędącej uczniem, rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka potwierdzają, że uzyskali zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tych wizerunków w zakresie konkursu (załącznik nr 1 pkt  4 ) oraz w innych celach promocyjno – reklamowych.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że

 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki.
 2. Moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii.
 3. Nadesłana fotografia nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 4. Uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie konkursu.
 5. Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych.

Podpis rodzica

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Okładka/ilustracja ulubionej książki”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.
 2. Trwa od 10.2022 r. do 30.11.2022 r.
 3. Każdy uczeń może przygotować 1 pracę plastyczna w formacie A-3. Technika wykonania pracy dowolna (pastele,farby, kredka,kolaż).
 4. Cele konkursu: popularyzowanie literatury, promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do twórczej aktywności, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, propagowanie biblioteki jako miejsca inspiracji.
 5. Prace muszą być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji,
 6. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki (obyczajowej, przygodowej, historycznej, fantastyki, tomiku poezji, komiksu lub innej), stworzeniu własnej interpretacji treści, nie naśladując istniejącej publikacji, stworzenie własnej wizji okładki/strony.
 7. Ocena prac. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:  zgodność z tematem,twórcze podejście do tematu, pomysłowość, oryginalność, walory edukacyjne (promowanie czytelnictwa). Oceny prac dokona jury.
 1. Prace należy przynosić najpóźniej do dnia 30.11. 2022 r. do biblioteki lub  przesłać mailem  na adres: annalozielinska@interia.plPrace należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, imię i nazwisko autora).