Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Data publikacji: styczeń 2017

W dniach od 14-25 listopada 2016 r. w ramach nadzoru pedagogicznego,w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Jej celem było zebranie, analiza i sformułowanie wniosków na temat jakości pracy liceum.   Była to ewaluacja problemowa i dotyczyła wymagań wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej:

  1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
  2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Szczegółowy raport z ewaluacji znajduje się na stronie www.npseo.pl RAPORT 
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz pracownikom, którzy aktywnie uczstniczyli w badaniach dotyczących ewaluacji zewnętrznej.