Czas kluczowych decyzji

Data publikacji: marzec 2017

Spotkania warsztatowe z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy

Wraz z nadejściem marca w naszym liceum rozpoczął się cykl spotkań z  doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy,mających na celu planowanie przyszłości zawodowej dla uczniów klas maturalnych.

Zajęcia dotyczą między innymi predyspozycji zawodowych, kierunków dalszego kształcenia, a także tego w jaki sposób szukać pracy.

Stanowią one okazję do tego, by przeanalizować swoje oczekiwania (względem bliższej i dalszej przyszłości) oraz skonfrontować je z własnymi możliwościami. Podczas spotkań uczniowie mają okazję do pogłębionej refleksji nad swoimi mocnymi i słabymi stronami.

Celem projektu doradczego jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest samoświadomość oraz planowanie działań związanych z rozwojem i planowaniem ścieżki rozwoju.