Handel ludźmi, cyberprzemoc – spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

Data publikacji: maj 2017

W marcu, kwietniu i maju odbyły się spotkania klas pierwszych i drugich ze starszym aspirantem Dariuszem Nowickim z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

Rozmowy z młodzieżą dotyczyły zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości wśród nieletnich oraz problemu handlu ludźmi polegającego na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Policjant uwrażliwiał na sytuacje ludzi, którzy są w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni i planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia.Aspirant ostrzegał, że to  szczególnie oni narażeni są na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

Policjant omówił również najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, wynikających głównie z nadmiernej prędkości, brawury, czy też spożycia alkoholu. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych na drodze, szczególnie na używanie przez nich elementów odblaskowych. Funkcjonariusz przypomniał o zagrożeniach związanych z dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi. To, co interesowało również młodzież to praca w Policji. Mundurowy opowiedział, jak na co dzień wygląda praca w tej formacji oraz jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać jej funkcjonariuszem.