ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM !!!

Data publikacji: wrzesień 2017

Nabór wniosków w ramach programu „Stypendia Świętego Mikołaja” rozpoczęty!

Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli:

  • Potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł;
  • Uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym Stypendium nie niższą niż: 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej;
  • Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne.

Wnioski przyjmuje koordynator – Aleksandra Nowak.

 Termin przyjmowania wniosków od 4 do 22 września.

 

Wniosek dla ucznia wraz z regulaminem i załącznikami dostępne na stronie: WWW.stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce: o programie.

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu: Aleksandra Nowak