Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień

Data publikacji: październik 2017

25 września klasy pierwsze uczestniczyły w warsztatach pt. „Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień”, których celem było przybliżenie uczniom zasad dobrych manier mających swoje korzenie w przeszłości i obowiązujących w XXI wieku.

Warsztaty poprowadzili studenci Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania, przygotowani przez profesjonalnych trenerów. To bezpłatne spotkania w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji”. Proponowane przez WSB spotkania mają pomóc młodzieży zachować swobodę podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontaktów zawodowych, pracy czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych. Mają zwiększyć poziom przedsiębiorczości młodego pokolenia i wykształcić postawy wysokiej kultury osobistej.

Migracje, nowoczesne technologie, międzynarodowe relacje handlowe wpływają na zmianę obyczajów. Czasami mówi się o demokratyzacji obyczajów jako procesie, w którym wszystkim wszystko wolno. Jednak w danej kulturze, w danym czasie, danej grupie społecznej i danym miejscu obowiązują zasady regulujące prawidłowe relacje międzyludzkie.

W ramach warsztatu zostały omówione kluczowe zagadnienia z obszaru dobrych manier, które są obecnie obowiązującymi. Szczególna uwaga została poświęcona zasadom procedencji, wzajemności oraz punktualności. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kto pierwszy: może usiąść, mówi „dzień dobry”, powinien się ukłonić, kto może jako pierwszy zadzwonić, wysłać e-mail, w jaki sposób uhonorować osobę uprzywilejowaną. Dowiedzieli się również, dlaczego nie wolno się spóźniać. Całość została omówiona z uwzględnieniem relacji rówieśniczych, płci, które obowiązują w życiu codziennym, a także zależności służbowych obowiązujących zarówno w szkole, jak i w biznesie.