Program stypendialny – Cambridge cLASs

Data publikacji: październik 2017

Cambridge University Polish Society (CU PolSoc) ma przyjemność ogłosić drugą edycję konkursu stypendialnego „Cambridge cLASs” na lata szkolne 2018-20 skierowanego do uczniów I klas polskich szkół ponadgimnazjalnych. Dwójka laureatów otrzyma stypendia ufundowane przez Leysin American School (LAS) w Szwajcarii, które pokrywają koszty dwuletniego cyklu nauki, zakwaterowania i wyżywienia w LAS.

Stypendyści ukończą szkołę średnią, zdając Maturę Międzynarodową IB (International Baccalaureate), która ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach na świecie.

 

KANDYDACI

Szukamy osób ambitnych, silnie zmotywowanych oraz posiadających potencjał, by po dwóch latach w LAS odnieść sukces na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Minimalne wymagania umożliwiające aplikację:

– uczeń lub uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce;

– średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym min. 4,7;

– średni wynik testu gimnazjalnego min. 80% w tym min. 75% z poszczególnych części egzaminu;

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

– udokumentowane osiągnięcia naukowe;

– szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.

 

TERMINARZ

 

www.cambridgeclass.pl 1

 

PROCES APLIKACYJNY

Etap I: Aplikacja online. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2017 r. Do udziału w kolejnym etapie zaprosimy około 20 osób, które automatycznie zostaną finalistami konkursu.

Etap II: Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. w godzinach przedpołudniowych w Warszawie. Na ich podstawie komisja wybierze 5 lub 6 uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Etap III: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS i członkami CU PolSoc.

Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. po południu w Warszawie.

 

NAGRODY

– dwuletnie stypendium w LAS

– wycieczka do Cambridge

– program mentoringowy z członkami CU PolSoc

– udział w szkole letniej LAS

– upominki od LAS

 

LEYSIN AMERICAN SCHOOL

Do Leysin American School uczęszcza około 350 uczniów z ponad 60 krajów świata. Szkoła istnieje od 1960 roku i została założona przez rodzinę Ott. Obecnie już trzecie pokolenie tej rodziny jest odpowiedzialne za jej prowadzenie.

 

Misją LAS jest kształcenie obywateli świata!

LAS należy do Szwajcarskiego projektu o nazwie Swiss Learning, który obejmuje szkoły spełniające najwyższe standardy międzynarodowej edukacji. Nauka i życie w LAS odbywa się w międzynarodowym środowisku – zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele oraz pracownicy administracji pochodzą z różnych zakątków świata. Różnorodna oferta zajęć artystycznych i sportowych, zagranicznych podróży i projektów organizowanych przez szkołę wspierają wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła oferuje amerykański system nauczania oraz Międzynarodową Maturę IB. Absolwenci LAS kontynuują naukę na najbardziej prestiżowych uczelniach świata, takich jak Yale, Columbia, Brown, czy Cambridge. W wakacje LAS organizuje program szkoły letniej, LAS Summer. W 2018 r. po raz pierwszy zostanie zrealizowany program EDGE, którego uczestnicy co tydzień będą pracować nad jedną wartością zapisaną w misji LAS (tzn. będą rozwijać swoją innowacyjność, odpowiedzialność i poczucie empatii). Dołączy do nich laureat trzeciego miejsca w konkursie „Cambridge cLASs”!

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY POLISH SOCIETY

Cambridge University Polish Society zrzesza ponad 400 studentów i absolwentów Uniwersytetu Cambridge zainteresowanych polską kulturą – zarówno Polaków jak i obcokrajowców. Stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku i od tego czasu stopniowo poszerza swoją działalność oraz ofertę organizowanych wydarzeń i projektów. W zeszłym roku stowarzyszenie było gospodarzem 10. Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, którego gośćmi byli m.in. reżyser Jan Komasa, były Marszałek Sejmu Radosław Sikorski i Wicepremier Mateusz Morawiecki. CU PolSoc jest również organizatorem konferencji NEXT STEP: Poland, której głównym celem jest promocja możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w Polsce po ukończeniu studiów za granicą. W styczniu 2018 r. w Cambridge odbędzie się już trzecia edycja tej konferencji. CU PolSoc stara się rozpowszechniać wiedzę o studiach na najlepszych uczelniach świata wśród polskich licealistów i studentów. Jedną z inicjatyw, które pozwalają nam realizować ten cel, jest właśnie „Cambridge cLASs”!

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ania Gruszczyńska – dyrektor i inicjator konkursu

Antonina Kiełkowska – koordynator ds. aplikacji i kontaktów z kandydatami

Jacek Osiński – koordynator ds. kontaktów ze szkołami

 

kontakt@cambridgeclass.pl

www.fb.com/camclass

www.cambridgeclass.pl