Znamy stypendystów Fundacji św. Mikołaja

Data publikacji: październik 2017

Marta Szygenda, Estera Sawicka i Miłosz Rogalski otrzymali stypendium św. Mikołaja. Najważniejsze kryterium jakie należy spełnić ubiegając się o stypendium to aktywność społeczna w szkole i poza nią.

Estera Sawicka jest uczennicą klasy 3a o profilu politechnicznym. Niezwykle sumienna i obowiązkowa. Na koniec roku szkolnego 2016/17 osiągnęła średnią 5,22 i ocenę wzorową z zachowania. Otrzymała również nagrodę za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych.

Estera chętnie angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Uczestniczy w próbach chóru szkolnego, który wielokrotnie uświetniał szkolne (m.in. Dzień Patrona) i miejskie uroczystości (obchody DEN w starostwie w Słupcy). Swoje umiejętności wokalne chętnie prezentuje także indywidualnie: reprezentowała szkołę w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, a także śpiewała podczas szkolnej uroczystości z okazji DEN.

Jednak największą pasją Estery jest język niemiecki, świadczą o tym jej liczne sukcesy w konkursach językowych. Oto wykaz tych, w których Estera wzięła udział w bieżącym roku szkolnym:

– Konkurs Tłumaczeniowy z języka niemieckiego w PWSZ w Koninie (III miejsce)

– Konkurs „Pokaż nam Język” (udział w finale ogólnopolskim w Gdańsku)

– Konkurs z języka niemieckiego „Lesen gehenn” – etap wojewódzki UAM Poznań (III miejsce)

– Konkurs poezji PWSZ Konin język angielski i niemiecki (II miejsce)

– Konkurs Deutschfreund – (4 miejsce w Wielkopolsce, 42 – w kraju)

Marta Szygenda jest uczennicą klasy 3d o profilu humanistycznym. Jest osobą bardzo sympatyczną i otwartą, pełną ciekawych pomysłów i chętną do działania na rzecz klasy i szkoły. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa w stosunku do uczniów, nauczycieli, jak i pozostałych pracowników szkoły. Marta wykazuje się bardzo dobrą organizacją wszystkich imprez klasowych takich jak np. „Dzień Chłopca” czy „Wigilia Klasowa”, „Kawiarenka uczniowska”. Umiejętnie motywuje oraz dyscyplinuje koleżanki i kolegów w czasie organizacji imprez szkolnych takich jak np. „Dzień Języków Obcych”, „Dzień Pierwszoklasisty”, „Bal Pierwszoklasisty” czy „Połowinki”.

W ostatnim roku szkolnym brała udział w dwóch projektach międzynarodowych. Podczas pierwszego z nich World Talks gościła w swoim domu oraz zapoznawała z kulturą polską Kanadyjkę. Następnie w polsko-niemieckim projekcie teatralnym, w ramach którego przygotowano dwujęzyczne przedstawienie teatralno-muzyczne pod tytułem „O wierze i niewierze” odgrywała jedną z głównych ról.

Marta jest również Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. W ubiegłym roku wprowadziła Szczęśliwy numerek, założyła fanpage LO na Facebooku w celu promocji szkoły, pomogła utworzyć kółko dyskusyjne w odpowiedzi na potrzeby uczniów, reprezentowała szkołę na targach w Strzałkowie. Organizowała: Mikołajki, dzień Pluszowego Misia, Walentynki, Dzień Sportu.

Uczennica jest ambasadorem programu Stypendia Świętego Mikołaja w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. W sierpniu 2016 roku wyjechała wraz z koleżanką na 2 tygodniowe stypendium z Akademii Liderów, gdzie miała okazję rozwinąć swoje umiejętności liderskie. Następnie realizowała projekt we współpracy z pobliską Szkołą Podstawową, w ramach którego zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi w wieku 9 lat. Podczas trwania programu stypendia Świętego Mikołaja pomogła w organizowaniu w szkole takich akcji jak: loterie fantowe, dni nietypowe np. Dzień Śniadania, Dzień Chruścika, Dzień Życzliwości, Dzień Chleba, ćwiczenia z profesjonalnym trenerem na Tłusty Czwartek, sprzedaż słodkości na Dzień Samorządności itp.

Marta należy do Szkolnego Koła wolontariatu. Dzięki przynależności do klubu odbyła już cykl warsztatów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Wielokrotnie bywała jako wolontariusz w Szkolnym Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Słupcy. Udziela także pomocy w nauce języków dzieciom w wieku szkolnym. Marta włącza się aktywnie w zbiórki dla osób potrzebujących np. akcja „Rodacy Bohaterom”.

Miłosz Rogalski jest obecnie uczniem klasy 1c o profilu humanistyczno-przyrodniczym. W gimnazjum osiągał wysokie wyniki w nauce, jest uczniem uzdolnionym matematycznie.

Miłosz każdego roku aktywnie włącza się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy w ramach WOŚP. Reprezentował szkołę jako przedstawiciel pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i miejskich. Aktywnie współpracował z Samorządem Szkolnym, pełnił funkcje przewodniczącego samorządu klasowego, chętnie uczestniczył w przedstawieniach szkolnych, współuczestniczył w organizacji imprez klasowych.

Miłosz to przede wszystkim sportowiec. Brał udział w powiatowych zawodach w siatkówkę, piłkę ręczną, siatkówkę plażową, rejonowych zawodach w koszykówkę, Turnieju o Puchar Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, Turnieju o Puchar Wójta Wilczyna, Turnieju „Akcja Zima 2017” w Koninie, meczu pokazowym SPS z okazji finału WOŚP. Pomagał w organizacji turnieju barażowego. Jest zawodnikiem Stowarzyszenia Przyjaciół Siatkówki Konsol Słupca i jako jej reprezentant awansował do II Ligii.

 

Tegorocznym stypendystom życzymy rozwijania swoich pasji i zaangażowania w działania programu na rzecz przyszłorocznych kandydatów do stypendium.