Spotkanie z Instytutem Wschodnim UAM

Data publikacji: listopad 2017

7 listopada w naszej szkole gościliśmy wykładowców z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy podczas spotkań wykładowych z uczniami poruszali tematykę społeczeństw Wschodu jak również przedstawili działalność Instytutu i możliwości studiowania na poszczególnych kierunkach.

Prelegenci wystąpią z tematami:

Dr Karolina Polasik-Wrzosek: Paranauka rosyjska i radziecka

Dr Tomasz Nakoneczny: Czy Rosja jest krajem bogatym?

Dr Jan Witczak: Początki kina radzieckiego

Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz: Najazd mongolski i jego konsekwencje dla Europy

Dr Karolina Polasik-Wrzosek: opowiedziała o Instytucie jako jednostce badawczo-edukacyjnej

Mgr Anna Kulaszewicz: opowiedziała o życiu studenckim w Instytucie

 

Instytut Wschodni UAM powstał w kwietniu 1991 r. z inicjatywy poznańskich uczonych, w sposób szczególny zainteresowanych problematyką Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Stanowi interdyscyplinarną jednostkę naukowo-dydaktyczną, wchodzącą w skład Wydziału Historycznego UAM. Kadra naukowa Instytutu reprezentuje szeroki wachlarz dyscyplin naukowych i kierunków badawczych, takich jak antropologia kulturowa, archeologia, ekonomia i gospodarka, filozofia, filologia, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o sztuce, nauki polityczne i prawne. Reprezentujących tak rozmaite specjalności naukowe pracowników Instytutu łączy terytorialny charakter ich zainteresowań naukowych, skupionych na badaniu społeczeństw Wschodu, rozumianego w tym przypadku jako obszar leżący między Bugiem a Oceanem Spokojnym, obejmujący Europę Wschodnią, Azję Środkową i Syberię.

Instytut współpracuje z wieloma innymi jednostkami UAM oraz z pokrewnymi placówkami naukowymi w Polsce, jak też z instytucjami zagranicznymi, zwłaszcza z obszaru tytułowego Wschodu. Przykładami mogą być: nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego, czego efektem jest wspólna publikacja – „Informator Wschodni 1996”, kooperacja z np. Narodową Akademią Nauk Ukrainy, Instytutem Historii Akademii Nauk Białorusi, partycypacja w realizacji umów międzynarodowych, zawieranych pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i ośrodkami zagranicznymi. Instytut organizuje cykliczne konferencje naukowe poświęcone różnym aspektom przeobrażeń kulturowych, gospodarczych i społecznych w regionach wschodnich. Wydaje serie publikacji, np. Poznańskie Studia Wschodoznawcze, Baltic-Pontic Studies, Sprawy Wschodnie i in.