Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Data publikacji: listopad 2017

Nasze liceum dba o prawa swoich uczniów, dlatego pozwala im mieć wpływ na działalność szkolną poprzez samorząd uczniowski.

Wybory do samorządu odbywają się rokrocznie, a jego przedstawiciele wyłaniani są w sposób demokratyczny. 9 listopada 2017r. w naszym liceum przeprowadzono głosowanie i w wyniku wyboru uczniów stanowisko przewodniczącego samorządu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 piastować będzie Marysia Zawal (2a), wiceprzewodniczącymi zostali Julia Król (2b) i Miłosz Rogalski (1c).  Protokolantem została Weronika Bruś (2d) a skarbnikami: Oliwia Bukowska (1a) i Julia Wojtczak (1b). Podziękowaliśmy za wspaniałą pracę i poświęcenie byłej już przewodniczącej – Marcie Szygendzie – a tegorocznemu Zarządowi gratulujemy i liczymy na ich owocną pracę.