Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Data publikacji: listopad 2017

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost przeciwnie!

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1986 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

20 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na temat praw dziecka,  w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Poszczególne klasy zmagały się z niełatwymi zadaniami dotyczącymi tematyki związanej z prawami dziecka, poznali dokumenty omawiające prawa człowieka i dziecka, nazwiska ludzi, którzy dbają o przestrzeganie praw człowieka i dziecka i wiele innych zagadnień. Klasa 2a okazała się zwycięzcą konkursu, najlepiej poradziła sobie ze wszystkim zadaniami. Samorząd Uczniowski ufundował nagrodę w postaci słodkości. Gratulujemy wiedzy i życzymy równie owocnych rezultatów w nauce.