Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Agnieszki Wolek

Data publikacji: grudzień 2017

30.11.2017 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Gospodarzami uroczystości był Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Uroczystość uświetnili wspaniałymi występami uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W naszym liceum najlepsza okazała się Agnieszka Wolek z klasy 2c. Agnieszka w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów (5,69) i promocję z wyróżnieniem.

Agnieszce życzymy dalszych sukcesów w nauce i  otrzymania stypendium w przyszłym roku!

Gratulujemy!