„ Podarowano mi drugie życie….”

Data publikacji: styczeń 2018

„ Podarowano mi drugie życie….”

W województwie wielkopolskim wystartowała właśnie szósta edycja kampanii „Drugie życie”. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska.

Patronują jej między innymi Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wicewojewoda Wielkopolski oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronuje Prymas Polski, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Pierwsza edycja kampanii „Drugie życie” została przeprowadzona w roku szkolnym 2008/2009 w Poznaniu. Do dziś, we wszystkich województwach, gdzie była organizowana (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), wzięło w niej udział ok. 150 tys. uczniów z blisko 430 szkół. Młodzi ludzie rozdali ponad 480 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. W 2011 roku kampanię objęło ogólnopolskim patronatem Ministerstwo Zdrowia, a w 2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W Polsce zbyt mała liczba organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę transplantacji, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem. Mimo, że w naszym kraju obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą narządów, transplantolodzy często spotykają się z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych do pobierania narządów.

Celem kampanii „Drugie życie” jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Kampania adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy wysyłają zaproszenia do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z danego województwa.

W ramach kampanii 19.12.2017r. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy odwiedziła dr Marta Sękowska- lekarz transplantolog oraz osoby po przeszczepie Barbara Rewers oraz Jan Stępniak z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.

Prelegenci zapoznali  młodzież  z procedurą dotyczącą przeszczepów narządów od osób żywych i zmarłych. Osoby po przeszczepie opowiedziały swoje sytuacje życiowe, które spowodowały konieczność przeszczepu narządu.

Młodzież poruszona niełatwą tematyką życia i śmierci zaskoczyła gości licznymi pytaniami nie tylko natury medycznej, lecz także etycznej.

Spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej miało nie tylko charakter edukacyjny, ale  stało się dla uczniów okazją do refleksji na temat życia i śmierci oraz konieczności podejmowania trudnych decyzji dorosłym życiu.