EDUKACJA PRAWNA ORAZ PROMOWANIE MEDIACJI W OGÓLNIAKU

Data publikacji: styczeń 2018

W ramach edukacji prawnej w LO w Słupcy od września 2017 roku organizowane są spotkania wszystkich klas z sędziami oraz kuratorami Sądu Rejonowego w Słupcy.

Program obejmuje wykłady z zakresu prawa oraz spotkania w Sądzie Rejonowym w Słupcy.

Projekt ma na celu dostarczenie młodzieży wiedzy z zakresu prawa oraz sposobu wykorzystywania prawa  w codziennym życiu. Uczniowie mają możliwość  zastosowania zdobytej wiedzy, samodzielnego pozyskiwania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz rozpoznawania pewnych aspektów i rozwiązań problemów, które napotykają w swoim życiu.

Edukacja prawna w LO prowadzona jest w taki sposób, że uczniowie zdobywając wiedzę z zakresu prawa, mogą podjąć decyzję o dalszym kształceniu np.na kierunkach prawniczych. Ponadto maja możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz kształtowania odpowiednich postaw .Koordynatorkami  programu są- w Sądzie Rejonowym w Słupcy  pani Ewa Ciszewska Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupcy, a w LO Słupca-pani Monika Magiera-Ładowska- nauczyciel języka polskiego.