Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy

Data publikacji: styczeń 2018

16 stycznia o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy, w której uczestniczyły między innymi radne wybrane przez licealną społeczność szkolną: Klaudia Wiśniewska i Julia Wojtczak. Wyjątkowo nieobecna była Marta Szygenda.

Porządek obrad obejmował 11 punktów i zawierał m.in. ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy, wystąpienie Burmistrza Miasta Słupcy, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Julia Wojtczak z klasy 1b. To już druga kadencja Julii i to w roli przewodniczącej. Do Komisji Skrutacyjnej wybrana została Klaudia Wiśniewska.

Spotkanie zakończyły pytania i wolne wnioski, które mogli zgłaszać obecni na sesji. Kolejne spotkania to zgłaszanie inicjatyw i ich realizacja.

Radnym gratulujemy i życzymy  ciekawych pomysłów!