Stypendia pomostowe

Data publikacji: czerwiec 2018

Uwaga maturzyści,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Poznaniu informuje o programie stypendialnym dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę pondgimnazjalną w 2018 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Warunki:

-kandydat jest dzieckiem byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

– kandydat mieszka na terenie wiejskim lub mieście do 20 tys. mieszkańców

– kandydat pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 roku

Kandydat który osiągnął na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90

 

Wnioski przyjmowane są od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 roku.

W sprawach stypendium proszę kontaktować się z p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610

skorzystać z dodatkowych informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl