„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg…”

Data publikacji: wrzesień 2018

Takimi inspirującymi słowami poety Adama Asnyka uczniowie naszego liceum rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/19. Wypoczęta i gotowa do powrotu w szkolne ławki młodzież licznie przybyła na uroczystość inauguracji. Po wakacyjnej przerwie jako pierwszy przywitał wszystkich dyrektor Tadeusz Raczkowski, który szczególne serdecznie zwrócił się do uczniów klas pierwszych. Życzenia owocnej pracy oraz sukcesów w nauce złożył również obecny na uroczystości Sekretarz Powiatu Słupeckiego Paweł Gotowała. Jako ostatnia głos zabrała Marianna Zawal – przedstawicielka samorządu uczniowskiego.
Wszystkim licealistom życzymy, aby w tym roku szkolnym codziennie rozwijali i kształtowali siebie, a także sięgali po to, co wydaje się nieosiągalne!