Edukacja filmowa czyli Kino Szkoła w LO

Data publikacji: październik 2018

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum ponownie bierze udział w projekcie Kino Szkoła, w ramach którego uczniowie poznają klasykę kina i  uczestniczą w  miniwykładach z historii filmu. Klasa 3d ma już za sobą skorelowane z programem z języka polskiego  zajęcia na temat Filmowe pokolenie Kolumbów , podczas których uczniowie  poznali przedstawicieli tzw. polskiej szkoły filmowej. Prowadzący Łukasz Nieradko skoncentrował się przede wszystkim na mało znanych młodym ludziom filmach Andrzeja Wajdy (Popiół i diament oraz Kanał) oraz  Andrzeja Munka  (Zezowate szczęście i Eroika).  Nie zabrakło również odniesień  do współczesnej  filmografii – Miasta 44  w reżyserii Jana Komasy.

 W tym roku szkolnym  koordynatorzy projektu zaproponowali ciekawy cykl filmowy pod hasłem: 100 lat polskiej niepodległości oczami współczesnych filmowców, w ramach którego raz w miesiącu prezentowany jest obraz poświęcony polskiej  historii, począwszy od czasów  II wojny światowej.  15 listopada uczniowie klasy 3d obejrzeli  film pt. Sprawiedliwy w reżyserii  Michała Szczerbica, który w kameralny, ale wzruszający sposób ilustrował  problem Holokaustu. Projekcję poprzedziła krótka prelekcja,  w której Łukasz Nieradko  przybliżył młodzieży problem Zagłady i polityki nazistowskiej wobec narodu żydowskiego.

Następna spotkanie w ramach projektu Kino Szkoła juz niedługo. Na początku  listopada uczniowie obejrzą  Dywizjon 303 . Historia prawdziwa.