Rozpoczęła się w naszej szkole kampania „Drugie życie”

Data publikacji: październik 2018

„Drugie życie” to akcja edukacyjna, która zachęca młodzież do organizacji na terenie szkoły kampanii informacyjnych, mających promować przeszczepianie narządów i popularyzować oświadczenia woli. Zgodnie z ideą przedsięwzięcia, koordynatorami wszystkich działań są sami uczniowie.

Młodzież prowadzi na terenie szkoły własne kampanie – ich kształt zależy wyłącznie od pomysłu i zaangażowania uczestników. Uczniowie mogą m.in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Szkoły biorące udział w kampanii otrzymują od organizatora materiały informacyjne, promocyjne oraz druki oświadczeń woli. Specjalnie dla młodzieży koordynującej szkolne kampanie organizowane jest także szkolenie z zakresu transplantacji.

 W ubiegły piątek 26.10. 2018 r. w Światowym Dniu Donacji i Transplantacji uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w inauguracji jedenastej edycji kampanii edukacyjnej „Drugie życie” .W sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez  dr Martę Sękowską, dotyczącym aspektów medycznych transplantacji w Polsce. Uczniowie wysłuchali także wykładu księdza dr Adama Sikory na temat idei przeszczepiania narządów w kontekście różnych religii świata a następnie mieli okazję porozmawiać z osobami po przeszczepie, którym podarowano drugie życie.

W liceum akcja „Drugie życie” będzie prowadzona po raz drugi. Już wkrótce uczniowie z naszej szkoły będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z lekarzem transplantologiem oraz z osobami po przeszczepie. Będziemy propagować ideę donacji narządów w wielu akcjach na terenie naszego środowiska lokalnego.