Stypendia za wyniki w nauce

Data publikacji: grudzień 2018

Uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole na koniec roku szkolnego 2017/18: Miłosz Rogalski, Martyna Tylska, Paulina Kowalska, Gabriela Wolinakowska i Paulina Stefańska.

Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce. W naszej szkole stypendium przyznawane jest w każdym semestrze uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

Stypendystom gratulujemy i życzymy wysokich wyników w kolejnych semestrach.