Zbiórka krwi w LO

Data publikacji: marzec 2019

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. 12 marca w naszej szkole odbyła się pierwsza zbiórka krwi zorganizowana przez Szkolne Koło PCK i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

W akcji wzięli udział pełnoletni uczniowie klas drugich i trzecich oraz pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Zarejestrowało się 60 osób. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom, po których ostatecznie krew oddało 18 osób. Zebrano 8,1 litra krwi. Następna zbiórka krwi już za rok.