Inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Data publikacji: kwiecień 2019

2 kwietnia słupeccy policjanci rozpoczęli kampanię edukacyjno – profilaktyczną skierowaną do młodzieży pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w naszym liceum. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji, podczas której zaprezentowany został  spot i hasło towarzyszące kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Kampanię przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.