Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Data publikacji: wrzesień 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek  2 września 2019 r. rozpoczęliśmy w liceum nowy rok szkolny 2019/2020. Jest to dla naszej szkoły rok wyjątkowy, ponieważ od września została wdrożona nowa reforma edukacji. W jej konsekwencji do klas pierwszych liceum zostali przyjęci absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych.

W swoim przemówieniu Dyrektor LO Tadeusz Raczkowski omówił wszystkim zgromadzonym efekty rekrutacji do klas pierwszych, a także przedstawił uczniom i ich rodzicom nauczycieli tworzących grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Dyrektor podkreślił tradycje patriotyczne naszej szkoły oraz przypomniał o zbliżających się obchodach 95-lecia istnienia liceum.

Goszczący na uroczystości Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak życzył wszystkim uczniom powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz wręczył nagrody dla wyróżniających się w ubiegłym roku szkolnym uczniów.Dyplom za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego otrzymała Aleksandra Bąkowska (IIIB). Dominika Wośkowiak (IIA) została wyróżniona dyplomem starosty w obszarze działań artystycznych.Nagrodę – Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego w obszarze naukowym otrzymał Miłosz Rogalski (IIIC). Wśród nagrodzonych osób znalazła się także tegoroczna absolwentka naszego liceum Oliwia Panufnik- uzdolniona stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, która otrzymała od starosty nagrodę pieniężną za osiągnięcia artystyczne w licznych konkursach na szczeblu krajowym.

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Arleta Kolska-Hypka w swoim przemówieniu zachęciła młodzież do wyznaczania sobie celów, które motywują do działania oraz życzyła satysfakcji ze zrealizowania marzeń.

 Na zakończenie uroczystości przedstawicielka Samorządu Szkolnego Katarzyna Hałas (IIIB) życzyła swoim kolegom nie tylko poszerzania wiedzy, ale także nawiązywania nowych znajomości i trwałych na lata przyjaźni.