Stypendia za wyniki w nauce przyznane !!!

Data publikacji: luty 2020

Tegoroczni stypendyści – Paulina Stefańska, Dominika Wośkowiak, Wiktoria Janiak, Julia Zastawa, Oliwia Szwacińska.

W styczniu dyrektor Tadeusz Raczkowski wręczył stypendia uczniom z najwyższą średnią ocen na półrocze 2019/2020 roku. Uczniowie z najwyższą średnią to: Paulina Stefańska, Dominika Wośkowiak, Wiktoria Janiak, Julia Zastawa, Oliwia Szwacińska.

Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce. W naszej szkole stypendium przyznawane jest w każdym semestrze uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania na półrocze lub na koniec roku szkolnego. O stypendium za wyniki w nauce ubiega się wychowawca klasy dla każdego ucznia ze średnią ocen 4,75 i więcej.

Stypendystom gratulujemy i życzymy wysokich wyników w kolejnych semestrach.