Spotkanie z majorem Tadeuszem Janasem

Data publikacji: marzec 2020

3 marca 2020 r. uczniowie z klasy 1C gościli na lekcjach pana Tadeusza Janasa, który przybył do naszej szkoły na zaproszenie młodzieży w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pan Janas to były uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w latach 1948-1950. Współorganizował wówczas w szkole wraz z innymi uczniami konspiracyjną antyreżimowa organizację zwaną pierwotnie Związkiem Młodych Patriotów Polskich, a później Polską Partią Wolności. Z powodu działalności konspiracyjnej, nasz gość w 1950 roku, jako uczeń X klasy, został aresztowany przez UB, a rok później Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał go na karę 10 lat więzienia. Po przemianach 1989 roku został w pełni zrehabilitowany i otrzymał m.in. tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Pan Tadeusz Janas jest również Kawalerem Krzyża Orderu Krzyża Niepodległości, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Kombatantów i Osób Represjon

owanych przy Staroście Słupeckim.

Major Tadeusz Janas podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami i przeżyciami z okresu stalinowskiego, ale także przywoływał historie związane ze swoim pobytem w szkole, opowiadając o relacjach między nauczycielami a uczniami. Uczniowie byli pod wrażeniem sprawności umysłu i pamięci gościa, który opowiadał również o wydanej przez siebie książce „Okruchy pamięci. Z dziejów zniewolenia narodu”, w której zawarł swoje wspomnienia z okresu licealnej konspiracji i traumatycznych wydarzeń, które były jej konsekwencją.

Pod koniec zajęć młodzież podziękowała majorowi za przekazana im wiedzę. Spotkanie z tak wyjątkowym gościem było okazją do edukacji patriotycznej naszych licealistów.